Patakaran Sa Pagkapribado

Patakaran sa Pagkapribado

Itinatakda ng Patakaran sa Pagkapribado kung paano nakokolekta, iniimbak, ginagamit, at pinoprotektahan ng haber37 ang impormasyon na iyong ibinibigay kapag ginamit mo ang website. Sa tuwing ikaw

Patakaran sa Pagkapribado

Itinatakda ng Patakaran sa Pagkapribado kung paano nakokolekta, iniimbak, ginagamit, at pinoprotektahan ng ciuciu ang impormasyon na iyong ibinibigay kapag ginamit mo ang website. Sa tuwing ikaw